การพัฒนาการอุปกรณ์กราดภาพตัดขวางโดยค่าความจุไฟฟ้าสำหรับตรวจสอบคุณภาพผลไม้

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhuwaphat Klongpramong, "Economy Electrical Capacitance Tomography System", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems 2010, 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภูวภัท คล่องประมง, "Implementation of Electrical Capacitance Tomography using Analytical Sensitivity Maps", the 2007 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย