การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับผู้บริโภคชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Conjoint

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exCHATBOVON SUPAKORNCHUWONG, "ATTITUDES TOWARD RICE COMPARED WITH POTATOES AND PASTA AMONG BRITISH, FRENCH, DUTCH AND BELGIAN CONSUMERS", Journal of Sensory Studies, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2012, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 71-77
2010 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exSpeece, MW, "Assessing new product development success factors in the Thai food industry", BRITISH FOOD JOURNAL, ปีที่ 112, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2010, หน้า 364-386
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exนายฉัตรบวร ศุภกรชูวงศ์, "Belief and Attitude Towards Rice Among Selected European Consumers", 9th Thailand Research Fund’s Annual Conference, 15 - 17 ตุลาคม 2009, เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 exฉัตรบวร ศุภกรชูวงศ์, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับข้าวเปรียบเทียบกับมันฝรั่งและพาสต้าในผู้บริโภคชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย