การปรับปรุงเครื่องขัดผิวท่อนอ้อยแบบป้อนต่อเนื่อง

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.พิมพ์พรรณ ปรืองาม, รองศาสตราจารย์, inนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเครื่องแยกเมล็ดบัวหลวงออกจากฝักบัว", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018