การศึกษาการสกัดแซนโทฟิลล์จากใบมันสำปะหลังระดับห้องปฏิบัติการ