การประเมินค่าความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลน

Publish Year International Journal 1
2014 exSitthinan Wiwatthanapornchai, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, exSamakkee Boonyawat, "The Economic Value of Laem Phak Bia Mangrove Ecosystem Services in Phetchaburi Province, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2014, หน้า 36-44