เครื่องส่งที่ปรับตัวได้ในระบบซีดีเอ็มเอ

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Signature Quantization in Fading CDMA with Limited Feedback", IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 569-577
2011 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, exนายกฤษฎา มามาตร, "Tree-Structured Random Vector Quantization for Limited-Feedback Wireless Channels", IEEE Transactions on Wireless Communications, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, กันยายน 2011, หน้า 3012-3019
Publish Year International Conference 4
2010 exนายกฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Kd-Tree Codebook for Limited Feedback CDMA", IEEE International Conference on Telecommunications (ICT), 4 - 7 เมษายน 2010, โดฮา รัฐกาตาร์
2009 exกฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Multiuser Signature Quantization with Tree-Structured Codebook in DS-CDMA", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 7 พฤษภาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Asymptotic Performance of DS-CDMA with linear MMSE Receiver and Limited Feedback", IEEE International Conference on Communications (ICC), 19 - 23 พฤษภาคม 2008, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Tree-Structured Random Vector Quantization for Beamforming in a Multiantenna Channel", ECTI-CON 2008, 15 - 16 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย