พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-สตาร์ฃ : การเตรียมเรซินคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและเทอร์โมฟอร์ม

Publish Year National Conference 2
2010 exนัฏพร ขนุนก้อน, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Effect of small amphiphilic additives on properties of poly(lactic acid)/thermoplastic flour blends", Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials, 9 - 10 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exNattaporn Khanoonkon, exChanakorn Yokesahachart, exLaddawan Songthipya, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic Starch-based Materials for Packaging: Preparation and Compounding", The 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 9 - 11 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย