การศึกษาการกระจายตัวของโคมอนอเมอร์ในเลกุลพอลิเอทธิลีนเชิงเนความหนาแน่นต่ด้วยเทคนิคการแยกวิเคราะห์ด้วยการตกผลึก

Publish Year International Journal 3
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exPunnawit Somnukguandee, exJoao B. P. Soares, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Application of a crystallization kinetics model to simulate the effect of operation conditions on Crystaf profiles and calibration curves ", Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, ปีที่ 47, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2009, หน้า 866-876
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exPunnawit Somnukguande, exJo?o B.P. Soares, "Simulation of Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf) of Linear Olefin Block Copolymers", Macromolecular Symposia, ปีที่ 282, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2009, หน้า 205-215
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNuttawat Chokputtanawuttilerd, "Estimation of Average Comonomer Content of Ethylene/1-Olefin Copolymers Using Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf) and Artificial Neural Network (ANN) ", Macromolecular Symposia , ปีที่ 282, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2009, หน้า 150-156
Publish Year International Conference 7
2014 exNantiya Inwong, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJo?o B. P. Soares, exAbdulaal Alkhazaal, "Mathematical Model of High Temperature Thermal Gradient Interaction Chromatography (HT-TGIC) for Ethylene/1-Octene Copolymers", International Conference on Polyolefin Characterization, 21 กันยายน 2014 - 24 มีนาคม 2015, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2014 exNantiya Inwong, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJo?o B. P. Soares, exAbdulaal Alkhazaal, "Mathematical Model of High Temperature Thermal Gradient Interaction Chromatography (HT-TGIC) for Blends of Ethylene/1-Octene Copolymers", MACRO 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2014, Chang mai อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exPunnawit Somnukguande, exJoao B.P. Soares, "Effect of Chain Microstructures and Operation Conditions on Crystaf Profiles and Calibration Curves ", Advances in Polymer Science and Technology , 8 - 10 กรกฎาคม 2009, Linz สาธารณรัฐออสเตรีย
2009 exSomnukguande P., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Chain Microstructures of Linear Olefin Block Copolymers: A Monte Carlo Simulation", Asia Polyolefin Workshop 2009, 27 - 30 ตุลาคม 2009, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNuttawat Chokputtanawuttilerd, "Estimation of Average Comonomer Content of Ethylene/1-Olefin Copolymers using Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf) and Artificial Neural Network (ANN)", International Conference on Polyolefin Characterization 2008, 14 - 17 กันยายน 2008, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2008 exSoares J.B.P., exSomnukguandee P, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Simulation of CRYSTAF Profiles of Linear Olefin Block Copolymers", 2nd International Conference on Polyolefin Characterization, 14 - 17 กันยายน 2008, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2007 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Determination of Chemical Composition Distribution via Simulated Crystaf Calibration Curve", Advances in Polyolefins, 23 - 26 กันยายน 2007, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2009 exPunnawit Somnukguande, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJoao B.P. Soares, "An Experimental Study on CRYSTAF Calibration Curves", 2nd Polymer Graduate Conference of Thailand, 21 - 22 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย