การพัฒนาการผลิตและการทดสอบสูตรสำเร็จชนิดใหม่ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา