ความปลอดภัยของอาหาร (ส้มตำ) ในกรุงเทพมหานครและการควบคุม