เทคโนโลยีการถ่ายทอดยีนสู่คลอโรพลาสต์ของพืชปลูก

Publish Year International Journal 2
2006 exKode, V., exMudd, E.A., inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exDay, A., "Isolation of precise plastid deletion mutants by homology-based excision: A resource for site-directed mutagenesis, multi-gene changes and high-throughput plastid transformation", Plant Journal , ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2006, หน้า 901-909
2005 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exAnil Day, exVasumathi Kode, exElisabeth A. Mudd, "The Tobacco plastid accD gene is essential and is required for leaf development", The plant Journal, ปีที่ 44, กรกฎาคม - กันยายน 2005, หน้า 237-244
Publish Year National Journal 1
2006 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสินีธร สมสืบ, "การแสดงออกของยีน uidA ในยาสูบแบบชั่วคราวจากคลอโรพลาสต์เวคเตอร์โดยเครื่องยิงอนุภาค", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2006, หน้า 223-229