ชีววิทยาการสืบพันธุ์เพื่อการเพาะเลี้ยงงูเห่าไทยในกรงเลี้ยงของประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์, exวรวิทู มีสุข, exลาวัณย์ จันทร์โฮม, "รูปแบบการหลั่งฮอร์โมนเอสตราไดออลและเทสทอสในรอบปีของงูเห่าไทยในกรงเลี้ยง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551, 26 กันยายน 2008, สงขลา ประเทศไทย