นวัตกรรมการใช้มิติเศษส่วนของโครงสร้างเซลล์ปิดที่มีรูพรุนในฉนวนกันความร้อนเชื่อมโยงกับคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของฉนวน