การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ

Publish Year International Journal 4
2011 exJirachaweng, S, exHou, ZJ, exYau, WY, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Residual orientation modeling for fingerprint enhancement and singular point detection", PATTERN RECOGNITION, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 431-442
2010 exSutthiwichaiporn, P., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, exJirachaweng, S., "Iterative fingerprint enhancement with matched filtering and quality diffusion in spatial-frequency domain", Proceedings - International Conference on Pattern Recognition, สิงหาคม 2010, หน้า 1257-1260
2010 exJirachaweng, S., exHou, Z., exLi, J., exYau, W.-Y., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Residual analysis for fingerprint orientation modeling", Proceedings - International Conference on Pattern Recognition, สิงหาคม 2010, หน้า 1196-1199
2007 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Fingerprint Enhancement Based on Discrete Cosine Transform", Lecture Notes in Computer Science, Advances in Biometrics (ICB 2007), ฉบับที่ LNCS4642, สิงหาคม 2007, หน้า 96-105
Publish Year International Conference 3
2010 exประวิทย์ สุทธิวิชัยพร, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, exสุขสันต์ จิรเชวง, "Iterative Fingerprint Enhancement with Matched Filtering and Quality Diffusion in Spatial-Frequency Domain", 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2010), 23 - 26 สิงหาคม 2010, อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
2010 exสุขสันต์ จิรเชวง, exZujun Hou, exJun Li, exYau Wei-Yun, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Residual Analysis for Fingerprint Orientation Modeling", 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR2010), 23 - 26 สิงหาคม 2010, อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
2008 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Fast Focal Point Localization Algorithm for Fingerprint Registration", the 3rd IEEE International Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2008), 3 - 5 มิถุนายน 2008, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 2
2007 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "การปรับศูนย์ภาพลายนิ้วมือด้วยวิธีการเปรียบเทียบเส้นลายนิ้วมือ", the 30th Electrical Engineering Conference (EECON-30), 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "การหาจุดโฟกัสของลายนิ้วมือโดยใช้สนามทิศทาง", the 30th Electrical Engineering Conference (EECON-30), 25 - 26 ตุลาคม 2007, กาญจนบุรี ประเทศไทย