ความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบในประเทศไทยของอุทยานแห่งชาติเขานัน

Publish Year International Journal 1
2005 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Two new species and a new record of Eucoenogenes Meyrick (Lepidoptera : Tortricidae) from Thailand with a discussion of characters defining the genus", PROCEEDINGS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON, ปีที่ 107, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2005, หน้า 869-882
Publish Year National Journal 2
2011 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "New records of two Olethreutini species (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from Khao Nan National Park, Thailand", The Thailand Natural History Museum Journal, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2011, หน้า 67-82
2007 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "New record and known species of the tribe Olethreutini (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from Thong Pha Phum National Park, Thailand", The Thailand Natural History Museum Journal , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 1-18