การเปรียบเทียบฤทธิ์บรรเทาปวดของ carprofen และ tolfenamic acid ในสุนัขภายหลังการผ่าตัดทำหมันเพศเมีย