การปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยประเภททาวเฮ้าส์เพื่อการประหยัดพลังงานโดยการลดความร้อนและใช้แสงสว่างธรรมชาติ