การพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแผ่นเพื่อการส่งออก

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exสายน้ำผึ้ง ทองใส, "Preference mapping of mango leather", SPISE 2007, 26 - 27 กรกฎาคม 2007, Hochiminh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year International Copyrights 1
2011 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "มะม่วงแผ่นแบบแข็ง", Kasetsart University, 2011