การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย

Publish Year International Journal 2
2009 exJ. G. Ogembo, exB. L. Caoili, exM. Shikata, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exM. Kobayashi, exM. Ikeda, "Comparative genomic sequence analysis of novel Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (NPV) isolated from Kenya and three other previously sequenced Helicoverpa spp. NPVs", Virus Genes , ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 261-272
2007 exOgembo, J.G., inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exKamiya, K., exIshikawa, H., exKatou, Y., exIkeda, M., exKobayashi, M., "Cloning and comparative characterization of nucleopolyhedroviruses isolated from African bollworm, Helicoverpa armigera, (Lepidoptera: Noctudiae) in different geographic regions", Journal of Insect Biotechnology and Sericology, ปีที่ 76, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007, หน้า 39-49
Publish Year International Conference 5
2010 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "New Cell Lines from Helicoverpa armigera and Their Susceptibility to Homologous Nucleopolyhedrovirus", The ISSAAS International Congress 2009 , 11 - 15 มกราคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Characterization of Genotypic and Phenotypic variation in plaque-purified clones of(Helicoverpa armigera) nucleopolyhedrovirus Thai isolates", Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology , 21 - 23 มีนาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exOgembo, J. G., exB.L. Caoili, exM. Shikata, exM. Ikeda, exM. Kobayashi., "Complete genomic sequence of HearNPV-NNg1 isolated from Kenya", the 78th Annual Conference of the Japanese Society of Sericultural Science. Nagoya, Japan., 20 - 21 มีนาคม 2008, ญี่ปุ่น
2006 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Establishment of five new cell lines from Spodoptera exigua and their susceptibility to nucleopolyhedroviruses", the 76th Annual Conference of the Japanese Society of Sericultural Science, 30 - 31 มีนาคม 2006, Kyoto ญี่ปุ่น
2006 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Cloning and comparative characterization of nucleopolyhedroviruses isolated from African bollworm Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctudiae) in different regions", the 76th Annual Conference of the Japanese Society of Sericultural Science, 30 - 31 มีนาคม 2006, Kyoto ญี่ปุ่น