การศึกษาหน้าที่ของอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ ต่อการทำงานของหลอดเลือดหัวใจขนาดย่อยในภาวะที่โปรตีนอีนอสไม่เสถียร

Publish Year International Journal 3
2010 exSirada Rungseesantivanon, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exPreecha Ruangvejvorachai, exSuthiluk Patumraj, "Curcumin supplementation could improve diabetes-induced endothelial dysfunction associated with decreased vascular superoxide production and PKC inhibition.", BMC Complementary and Alternative Medicine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 57, ตุลาคม 2010, หน้า 1-9
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exShipley, R., exRen, Y., exParker, J., exKuo, L., "Exercise training restores coronary arteriolar dilation to NOS activation distal to coronary artery occlusion: Role of hydrogen peroxide", Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, กันยายน 2007, หน้า 791-798
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exHein T.W., exWang W., exXu X., exLi Z., exFossum T.W., exKuo L., "Upregulation of Arginase by H2O2 Impairs Endothelium-Dependent Nitric Oxide-Mediated Dilation of Coronary Arterioles.", Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 9, กันยายน 2006, หน้า 2035-2042
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Coronary Microvascular Dysfunction", Thai Atherosclerosis Society (Mid-Year Meeting), 27 สิงหาคม 2006