การตัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกผลิตสารยับยั้งเชื้อราสำหรับอุสาหกรรมเบเกอรี่

Publish Year International Conference 2
2009 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exKingkan Vongsuttichote, "Antimicrobial substance of Lactobacillus plantarum KJ174 affecting the growth of contaminant microbes in creamy cake “ E’Clair”.", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Valuu Added Agricultural Products, 27 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Rapid screening method antifungal substance producing lactic acid bacteria by sample close contact target plate", 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2005, Egmond aan Zee ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exKomson Phongpugkdee, exPhattaramon Kaewsan, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Inhibition activities of antimicrobial substances KAC5 and N1-33 from Lactobacillus reuteri KUB-AC5 and Enterococcus faecalis N1-33 against microbial contaminants from cake product", The 2nd Joint Seminar Asian Core Program, Capacity building and development of Microbial Potential and Fermerntation Technology Towards New Era, 20 - 21 พฤศจิกายน 2010, ชัยภูมิ ประเทศไทย