โครงการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในปีงบประมาณ 2549

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Economic Evaluation of Rainmaking Service at Lumtakong River Basin in Nakornrajasima Province", ISSAASS International Congress 2009, 25 กุมภาพันธ์ 2009 - 25 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย