การวิเคราะห์การผลิตและการตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากและยังไม่ติดฉลาก