การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในต้นพลับพันธุ์ Fuyu

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, exJatupong Jujarern, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Annual Changes of Leaf Nutrient Concentrations in 'Fuyu' Persimmon in Thailand", 28th International Horticultural Congress , 24 - 26 สิงหาคม 2010, อื่นๆ สาธารณรัฐโปรตุเกส