โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "โครงการจัดทำแผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย จ.อ่างทอง", ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 2 และ การประชุมทางวิชาการ-เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 51ได้งบประมาณ 2000 ได้รับเชิญ ในภาคบรรยาย, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย