การวิจัยและพัฒนาระบบ Heliostat ในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Design and Development of a Sugarcane Harvester", International workshop on Small scale Farm Mechanization and Bio-Eco Fuel, Thailand, 17 - 18 มีนาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย