การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองสถานการณ์แบบสุ่มด้วยสเปรดชีท