4. การศึกษาวิธีการป้องกันและกำจัดด้วงงวงเจาะหน่อไผ่