2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวไทยเสริมธาตุเหล็ก

Publish Year International Conference 2
2007 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Iron fortification in developing of extruded Thai rice snack", The 10th Asean Food Conference'2007, 20 - 23 สิงหาคม 2007, กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2007 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, inนายวายุห์ สนเทศ, "Effects of Extrusion Conditions on the Properties of Rice-based Expanded Snack with Iron Fortification ", The 2th International Conference on Rice for the future, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย