การพัฒนาอุปกรณ์เซนเซอร์แบบไร้สายเพื่อนักวิจัยพื้นฐาน