การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันที่มีประสิทธิภาพการกะเทาะสูง