การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น

Publish Year International Conference 2
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Powder Coating Paints in Thailand", International Workshop: Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC Economies, 15 - 16 ธันวาคม 2005
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Framework and Strategy for National LCI Database Development of Primary Energy and Basic Materials in Thailand", International Workshop: Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC Economies, 15 - 16 ธันวาคม 2005