การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Modelling of the effect of relative humidity and temperature on proving of rice-flour based dough", LWT-Food Science and Technology, ปีที่ inpress, กรกฎาคม 2006, หน้า 0-0