ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่ายสำหรับข้อมูลระยะไกลที่ไม่สมบูรณ์

Publish Year International Journal 1
2005 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManoj K. Arora, exPramod K. Varshney, "Super-resolution land cover mapping using a Markov random field based approach", Remote Sensing of Environment, ปีที่ 96, ฉบับที่ 3-4, มิถุนายน 2005, หน้า 302-314
Publish Year International Conference 1
2006 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An MRF Based Approach for Simutanous Land Cover Mapping and Cast Shadow Removal", 2006 IEEE International Geoscience and Remote Sensing : IGARSSO6, 31 กรกฎาคม 2006, Denver โคโลราโด สหรัฐอเมริกา