การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า

Publish Year International Journal 1
2007 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exZhou WB, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Modeling of the effect of relative humidity and temperature on proving rate of rice-flour -based dough", LWT-FooD Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2007, หน้า 1036-1040
Publish Year International Conference 1
2006 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Formulating rice-flour based breadstick using modeling approach", 13th World Congress of FoodScience and Technology, 17 กันยายน 2006, นองส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส