ซองบังคับกวางและโรงจัดการกวางต้นแบบสำหรับกวางป่าไทย