ระบบไบโอเมตริกและฮาร์ดแวร์ประมวลภาพดิจิตัล (ระยะที่ 2 และ 3)

Publish Year International Journal 2
2006 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Efficient Iris Recognition using Adaptive Quotient Thresholding", Lecture Notes in Computer Science: Advances in Biometrics, International Conference, ICB 2006 Hong Kond, January 2006, ปีที่ 2006, ฉบับที่ LNCS3832, มกราคม 2006, หน้า 472-478
2004 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Fast Separable Gabor Filter for Fingerprint Enhancement", Lecture Notes in Computer Science; Biometric Authentication, ปีที่ LNCS3072, กรกฎาคม 2004, หน้า 403-409
Publish Year International Conference 8
2007 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Adaptive Thresholding for Iris Recognition", Proceedings of the 2007 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) International Conference, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2006 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "The New Focal Point Localization Algorithm for Fingerprint Registration", IAPR International Conference on Pattern Recognition 2006 (ICPR2006), 20 - 24 สิงหาคม 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Progress Research on Fingerprint Verification Algorithm in Thailand", The 2006 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, (ECTI-CON 2006),, 10 - 13 พฤษภาคม 2006, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2005 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Separable Gabor Filter Realization for Fast Fingerprint Enhancement", IEEE International Conference on Image Processing 2005 (ICIP 2005), 10 - 14 กันยายน 2005, Genova สาธารณรัฐอิตาลี
2005 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "A New Shape-based Iris Recognition", Proceedings of the 2005 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) Internatioanal Conference, Pattaya, Chonburi, Thailand, May 12-13 2005, 12 - 13 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "An Iris Verification Using Edge Detection", The Fifth Internation Conference on Information, Communications, and Digital Signal Processing, 6-9 December 2005, 6 - 9 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Texture Analysis with Polar-Based Filtering: Preliminary Results", The 1st ECTI Annual Conference (ECTI-CON 2004), May 13-14, 2004., 13 - 14 พฤษภาคม 2004, ชลบุรี ประเทศไทย
2004 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Iris Texture Analysis with Polar-Based Filtering: Preliminary Results", Proceedings of the First Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI), Pattaya, Chonburi, Thailand, May 13-14 2004, 13 พฤษภาคม - 14 กันยายน 2004, ชลบุรี ประเทศไทย