การสังเคราะห์วัสดุนาโนเซรามิกส์แมกนีเยมอลูมิเนตโดยการเติมโลหะหมู่ 1 และสารลดแรงตึงผิวเพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับหัววัดความชื้น