การทดสอบและประเมินสายพันธุ์หญ้ารูซี่ กินนี่สีม่วง และเนเปียร์และภายใต้สภาพดินเค็ม ปีที่1