ตัวแปรการไหลของพลาสติกหลอมเหลวที่มีผลต่อการอัดรีดแผ่นพลาสติก