การแยกองค์ประกอบเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การแยกองค์ประกอบทางเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ.", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18 - 20 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย