ผลของภาชนะบรรจุและอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผักเมืองหนาวบางชนิด (ซุกินี พริกหวานเขียว เหลือง แดง และมะเขือเทศเชอรี่)