การศึกษาโรคกุ้งขาวแวนนาไมพ่อแม่พันธุ์ที่มีสาเหตุจากเชื้อราและบักเตรี

Publish Year International Journal 1
2006 exMuraosa, Y, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, exHatai, K, "Lagenidium thermophilum isolated from eggs and larvae of black tiger shrimp Penaeus monodon in Thailand", FISH PATHOLOGY, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2006, หน้า 35-40
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, "The ability of Chitosan to reduce the number of total Vibrio spp. count in water of White Shrimp, Litopenaeus vannamei, Larva culture.", Animal Nutrition and Environment 1st international conference, 14 - 15 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย