การบำบัดและทำลายดีดีทีและเมททอกซีคลอที่ปนเปื้อนในน้ำโดยใช้กากโลหะเหล็กที่เหลือใช้อุตสหกรรม

Publish Year International Journal 3
2006 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exboparai H., exPark J., "Using low-cost iron byproducts from automotive manufacturing to remediate DDT", WATER AIR AND SOIL POLLUTION 175, ปีที่ 175, ฉบับที่ 1-4, กันยายน 2006, หน้า 361-374
2006 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Remediation of DDT-contaminated water and soil by using pretreated iron byproducts from the automotive industry", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES, ปีที่ 41, ฉบับที่ 8, กันยายน 2006, หน้า 1291-1303
2004 exGibb C, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exComfort SD, exShea PJ , "Remediating dicamba-contaminated water with zerovalent iron", Chemosphere, ปีที่ 54, กันยายน 2004, หน้า 841-848