โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวุ้นสวรรค์รังนกน้ำผลไม้เสริมไฟเบอร์ และเยลลี่วุ้นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

  • สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2545

  • inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

  • inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์