กระบวนการเปลี่ยนพอลิกไวนิกคลอไรด์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิปดิมัม บนซิลิกาอลูมินาและตัวเร่งปฏิกิริยากรด

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exชนาธิป สามารถ, "Tertiary recycling of PVC-containing plastic waste by copyrolysis with cattle manure", Waste Management, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 28, มีนาคม 2008, หน้า 2415-2421