Conference

Article
การขยายพันธุ์ฝรั่งด้วยการติดตา เสียบกิ่ง และทาบกิ่ง
Conference
สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21
Class
ชาติ
Date
14 - 15 ธันวาคม 2009
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-