Conference

Article
HORT-D1 ฝรั่งพันธุ์ใหม่เพื่อรับประทานผสด และ HORT-R1 ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม
Conference
สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21
Class
ชาติ
Date
14 - 15 ธันวาคม 2009
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-