Conference

Article
ขีดความสามารถด้านจิตวิทยาในการรองรับกิจกรรมดำน้ำตื้นของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
Conference
การประชุมวิชาการอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 - 22 มกราคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308534 ชื่อวิชา Ecotourism Management,7 ก.พ. 2017 - 9 ก.พ. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ขีดความสามารถรองรับทางการท่องเที่ยว,15 ก.ค. 2017 - 15 ก.ค. 2017