Conference

Article
บทสรุปเส้นทางสู่การพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพเด้กเชิงอุตสาหกรรม
Conference
การประชุมวิชาการโภชนาการ ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
3 ตุลาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์สยามรัฐ การใช้ประโยชน์ :แนะนำผลิตภัณฑ์บิสกิตถั่วเขียว ขนมเด็กเพื่อสุขภาพที่มีนำตาล ไขมัน และโซเดียมตำ,21 ก.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่เอาใจคนรักสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบญจรงค์ ลดนำตาล ไขมัน และโซเดียม,18 ก.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :www.vcharkarn.com การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบ็ญจรงค์ ลดนำตาล ไขมัน และโซเดียม,21 ก.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์บ้านเมือง การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ,22 ก.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบญจรงค์,25 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009